search网站内搜索 / 

贴片空芯线圈    C3328A

特长

 • 空心线圈的贴片结构
 • 准备自动安装使用的编带品
 • Q值高线圈

用途

 • 音频&映像
 • 电视&显示器
 • 车载
 • 汽车音响, 调谐器, 天线
 • 电脑
 • 无线路由器
 • 其他
 • 工业机器, 能源, 无线通讯机

电气特性

型号 电感值(nH) Q min. 测量频率(MHz) SRFmin.(GHz) 额定温度上升电流 (A)
C3328A-8N0G 8 ± 2% 140 150 5 4
C3328A-8N0J 8 ± 5% 140 150 5 4
C3328A-12NG 12.5 ± 2% 140 150 3 4
C3328A-12NJ 12.5 ± 5% 140 150 3 4
C3328A-18NG 18.5 ± 2% 135 150 2.2 4
C3328A-18NJ 18.5 ± 5% 135 150 2.2 4
 • 温度上升容许电流:磁芯表面温度上升至20℃以下的电流值

电流特性图

Q特性

也有这个产品